Каква всъщност е стойността на архитектурното проектиране?

Всеки търси най-изгодната цена, особено в кризисни времена и не са малко тези, които вярват в спекулирането с цените за проектантските услуги и тяхното изкуствено завишаване.

За да направим обективна преценка, ще разгледаме  и анализираме някои от основните компоненти на всеки успешен проект, за да разберем повече за ползите от професионалното архитектурно проектиране,  и неприятностите, които бихме могли да си създадем в етап на изпълнение на некачествен проект. В тази статия ще дадем отговор на въпроса:

Какви са преимуществата на по-високата цена при проектиране и струва ли си икономията от няколко евро на квадратен метър?

В основата на качествения проект стои висококвалифицираният екип 

Специалистите ще ви дадат решения, които да спестят много, подчертаваме много ненужно изразходвани пари. Причината се крие в индивидуалния подход към всеки проект, който добрият екип осигурява, съобразен с представите и индивидуалностите на клиента. Когато решението е планирано според конкретни условия и изисквания, се спестяват ресурси за адаптация и оптимизация на по-късен етап.

Добрият проектантски екип ще разпознаете също по добрата организация и високата оперативност – тук е ключова правилната стиковка между специалистите, която ще ви предпази от нелепи грешки. Практиката показва, че подобрената функционалност, устойчивата визия и детайлният проект като цяло могат да спестят на инвеститорите до 30% само от строителни разходи. Не е малко, нали? Сами можете да си представите мащабите на ползите от професионалния архитектурен екип при изпълнението на по-големи проекти.


Прочетете също: Виза за проектиране - как и кога се издава?

Пълен ангажимент по процедурите до издаване на разрешително за строеж 

Високата отговорност към поетия ангажимент, стриктното спазване на условията и реалните срокове на проектиране са жизненоважни за успеха на вашия проект. Участието на водещ архитект, проектант, конструктор и всички останали специалисти  гарантира качеството на изпълнението, както и съответствието с проекта.

Подценяването на всеки един специалист по веригата може да провали целия работен процес и да ви отдалечи от желания краен резултат.

 

Прочетете също: ПУП - Всичко, което трябва да знаем за Подробния устройствен план

Как добрият архитектурен проект спестява пари?

  • Добрата функционалност и устойчивата визия повишава цената на сградата. Следователно в бъдеще ще можете да продавате по-скъпо.
  • Добрият конструктивен проект оптимизира разхода на желязо и бетон, т.е. ще спестите немалка сума пари.
  • Добрите решения по инсталациите спестяват допълнителни разходи на по-късен етап.
  • Стриктното следене на изпълнението освен, че спестява пари, предпазва и от преоразмеряване, преразходи и измами в обемите на материалите и труда.

 

 Как лошият проект може да навреди?

  • Ниското качество на проекта води до ниска мотивация на проектанта, липса на функционалност, липса на детайлност, висок риск от проблеми по време на строителството, респективно и до оскъпяване.
  • Нископлатените специалисти предизвикват рискови възможности за оскъпяване на строителството в по-късен етап.
  • Ниската оперативност води до липса на правилна координация между специалистите, участващи в проекта, и множество последващи грешки, които могат да струват скъпо на инвеститора.
  • Липса на чест авторски надзор води до неспазване на срокове и несъответствия с плана

 

Нека си представим, че разликата в цената на един проект може да достигне до 5 евро./кв.м. Колко реално ще струва това на клиента? Приемаме, че средната цена на строителството в момента е 400 евро/кв.м. Общата цена ще се оскъпи с 5 евро/кв.м. и така тя ще стане 405 евро/кв.м. Какво ще донесе това? Поне 150 – 200 евро/кв.м. увеличение на продажната цена. При 1000 кв.м. сграда, инвестицията ще е 405 000 евро и получавате вместо 950 евро – 1100 евро/кв.м. продажна цена или можете да реализирате 1 100 000 евро оборот. Разликата от тези 5 евро/кв.м. е 5000 евро в проектирането, но печелите 150 000 евро повече към цената на сградата си. За да видите образно финансовата полза от проектантската работа, изразихме подадения пример и произлизащите от него печалби графично: 

С оглед на всичко изброено дотук не бива да изпитвате опасения от възлагането на проекта на опитно архитектурно студио. Работата със специалисти ще помогне на качественото разпределение на бюджета ви, постигане на максимално удовлетворяване на вашите мечти за новото ви жилище, офис или вила, и ще отнеме от ежедневието ви дългите процедури, свързани с издаване на документи. При нужда от допълнителна консултация, екипът на Marten Project Company е на ваше разположение. Свържете се с нас или разгледайте портфолиото ни от услуги.