Услуги

Стратегическото планиране на всеки проект е в основата на неговия успех. Представяме Ви портфолиото ни от услуги в областта на проектирането, които предлагаме:

Проектиране на сгради

Нашият екип ще разработи за Вас завършен проект и ще Ви съдейства до получаване на разрешително за строеж.

Проектиране на сгради

Нашият екип ще разработи за Вас завършен проект и ще Ви съдейства до получаване на разрешително за строеж.

Проектиране на жилищни, обществени и административни сгради

Независимо от типа сграда, ние ще ви съдействаме през целия процес на проектиране, който включва концептуална, техническа и работна фаза по части, сред които:

 • Архитектурна, Конструктивна, Геодезия
 • ВиК, ЕЛ, ОВиК, Енергийна ефективност
 • Благоустрояване и Озеленяване, Безопасност и др.
 • Фотореалистични визуализации (3D)
 • Проджект мениджмънт

 

Консултантски услуги

Предлагаме експертни технически и архитектурни консултации в областта на проектирането и строителството.

Консултантски услуги

Предлагаме експертни технически и архитектурни консултации в областта на проектирането и строителството.

Консултирайте се с нашия професионален екип - предлагаме съдействие по следните въпроси:

 • Изготвяне и градоустройствени решения, мотивирани предложения, ПУП, РУП
 • Консултация при избор на недвижим имот с цел закупуване
 • Урегулиране на поземлен имот (ПИ) с цел строителство и/или продажба
 • Изготвяне на проекти за тротоарно право, рекламни съоръжения и билбордове

Цялостен анализ

Бъдете подготвени за всяка ситуация с предварителен цялостен анализ (на парцел, имот или сграда), който ще изготвим специално за Вас.

Цялостен анализ

Бъдете подготвени за всяка ситуация с предварителен цялостен анализ (на парцел, имот или сграда), който ще изготвим специално за Вас.

 • За парцели и поземлени имоти при строителство
  Консултацията включва подробен анализ на възможностите за застрояване според действащите устройствени планове, изготвяне на задание за проектиране, и изработване на концептуално предложение.
   
 • За съществуващи сгради, части от сгради и помещения. Изготвяме комплексна оценка, обхващаща различните аспекти, за да разгледаме възможностите за преустройство или смяна на предназначение, както и да Ви предложим оптимални строително-технически и функционални решения.

Изготвяне на градоустройствени решения

Обърнете се към нашия екип за изготвяне на цели градоустройствени решения, индивидуални проекти, ПУП, РУП, ПРЗ и др.

Изготвяне на градоустройствени решения

Обърнете се към нашия екип за изготвяне на цели градоустройствени решения, индивидуални проекти, ПУП, РУП, ПРЗ и др.

Специализирали сме се във всеки един от процесите по изготвяне на подробен устройствен план (ПУП), което включва изготвяне на:

 • Работен устройствен план (РУП)
 • План за регулация и застрояване (ПРЗ)
 • Изменение на план за регулация (ИПР)
 • План за регулация (ПР)
 • Изменение на план за застрояване (ИПЗ)
 • План за застрояване (ПЗ)
 • Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ)

Предпроектно проучване

Запознайте се с възможностите, които Ви очакват още при започване на инвестиционен проект с предпроектно проучване.

Предпроектно проучване

Запознайте се с възможностите, които Ви очакват още при започване на инвестиционен проект с предпроектно проучване.

Предпроектното проучване включва редица операции, оценки и проучвания от различно естество, като основна цел е  установяване дали реализацията на даден инвестиционен проект е оправдана, както и да се намери оптималното решение за Вашия имот.

Обследват се основни параметри на имота:

 • КИНТ
 • Плътност на застрояване
 • Процент на озеленяване
 • Кота корниз
 • Подземна инфраструктура
 • Анализ на максимално допустимо РЗП (застроена площ), икономически анализ.

При добри изгледи за реализация, в предпроектното проучване се разглеждат възможностите за успех и се изготвят подходящи стратегии.

Тази стъпка е от изключително значение за добиване на по-добра информираност и по-голяма сигурност при инвестиция.

Интериорен дизайн

Превърнете своя дом или обект в мечтаното пространство с уникален и вдъхновяващ интериорен проект.

Интериорен дизайн

Превърнете своя дом или обект в мечтаното пространство с уникален и вдъхновяващ интериорен проект.

Всяко жилищно или обществено пространство се нуждае от красив и стилен интериор, а за неговото безупречно изпълнение е необходим интериорен проект.

Ние ще Ви съдействаме с всички елементи от изготвянето на различни интериорни проекти, сред които:

 • Разпределение
 • Изгледи; разгъвки
 • Избор на обзавеждане
 • Осветление; софит (план таван)
 • Ръчни скици; 3D визуализации и др.

Имате въпроси?