Stream View

Жилищна сграда в София

„Stream View“ е жилищна сграда разположена в един от южните квартали на гр. София. Сградата е проектирана на седем етажа с две подземни нива, с общо 48 апартамента, 42 гаража и 17 паркоместа. Материалите и строителните системи заложени в проекта спомагат за високия комфорт на обитаване. Предвидено е озеленяване на подпокривните нива с цел приобщаване на сградата към околната среда.

Надземно РЗП: 4867,34 кв.м.
Общо РЗП: 7418,34 кв.м.


Водещ проектант:

арх. Мартин Терзиев

Проектант:

арх. Мария Божанова