COLOR HOME

COLOR HOME” e шоурум с офиси и склад на един от големите вносители на бои, мазилки и продукти за обработка на метал, дърво и бетон. Визията на сградата е част от архитектурното оформление за създаване на авторитет на бранда. В проектът са заложени съвременни строителни системи и материали, които създават висок клас на енергоефективност на сградата. Предвидено е максимално озеленяване, което създава връзка с природен парк Витоша.
Разпределенията са функционални и съобразени с търговските нужди на собственика. Предвидена е изцяло окачена фасада с цел за максимална визуална достъпност до изложените продукти. По изискване на Възложителя са заложени високи стандарти за енерго емкост и климатизация на сградата. Средата на обитаване и максимално оптимизираната функция са едни от ключовите цели при проектирането на сградата.

COLOR HOME ” разполага с две подземни нива складове и 4 надземни нива. На първите два етажа от сградата е разположен просторен шоурум с комфортна зона за консултация и видеопрезентации. Зони за чай и кафе, за изчакващите клиенти. На последните два етажа са развити офисите на търговските отдели.

 

Общо РЗП: 2 000 кв.м.