Разликите между търпим, законен и незаконен строеж

Казусът със статута на сградите в градската инфраструктура винаги е бил актуален. Всяка една от тях е минала през своя дълъг и сложен процес по създаване – от първоначалната документация, до издаването на ключа. Запознати ли сте със съществуването на термините търпим, законен и незаконен строеж? Това са част от етапите, през които преминават всички сгради. А знаете ли какви са разликите помежду им по смисъла на ЗУТ (Закона за устройство на територията)? Тези понятия описват едни от основните стъпки, през които е необходимо да минете, когато навлизате в сферата на строителството и запознаването им с тях е препоръчително. Именно с тази цел, в тази статия заедно ще разгледаме внимателно значението на всеки един от тях, както и общите им пресечни точки.

Търпим строеж


Ако някога Ви се е налагало да продадете или купите по-стара сграда със сигурност вече сте наясно с необходимата документация, в която се включва и удостоверението за търпимост. То се издава на строежи, изграждани до 31.03.2001 г., които не разполагат с акт 16 (разрешение за ползване на строеж). Също така, важно е да отбележим, че една сграда може да придобие статут на законна, от такава в нарушение, когато държавата, в лицето на съответните органи, издаде заветното удостоверение за търпимост.


Според ЗУТ, търпимите строежи са посочени като такива, които нямат постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план (ПУП). При спазване на изискванията на този закон, те могат да бъдат преустройвани вътрешно, да се променя предназначението им и да се ремонтират, без да се изменя външното им очертание. Това включва и забрана за създаване на нови или укрепване на вече наличните носещи конструкции.

 

Законен строеж


При законния строеж ситуацията е значително по-лека и с минимален брой ограничения, когато всички изисквания са спазени. Добрата новина е, че начините, по които можем да се погрижим за бързото придвижване през този процес са многобройни. В идеалния случай, домът на Вашите мечти ще бъде готов за нула време, а голяма част от законовите ограничения в последствие ще бъдат елиминирани. Това, което Ви е нужно са всички документи и разрешителни за имота, одобрение на проекта в общината, и разбира се - неговото спазване при изпълнение. От изключителна важност е вземането под внимание на всяка една от процедурите, защото в противен случай от това биха могли да последват тежки санкции. При правилното спазване на всички стъпки обаче, налице ще бъде вече законен строеж, готов да бъде вкаран в експлоатация.

Незаконен строеж

Когато говорим за незаконни строежи обаче, нещата не са толкова прости. В този случай разглеждаме обекти с липса на строителни книжа (одобрени проекти и разрешения за строеж), такива които не разполагат с документация или имат, но тя е непълна, както и построени с продукти, които не отговарят на изискванията. Затова е ключово при планиране на строеж върху даден парцел, да се сдобиете с необходимите разрешителни документи и материали.

За незаконна може да се води и само част от даден строеж. Пример за това може да бъде ситуация, в която незаконна пристройка бива свързана към законна сграда – в такъв случай само новото допълнение е в нарушение. Съществуват и други обстоятелства, които на пръв прочит изглеждат сходни, но всъщност казусът може да се окаже съвсем различен. Например, добавяйки нерегламентиран етаж след вече одобрен ПУП, една цяла сграда може да бъде превърната в незаконна постройка. 

Разбира се, някои от незаконните строежи подлежат на узаконяване, но това зависи изцяло от законовите ограничения и липсващата информация. За целта е необходимо издаване на удостоверение за търпимост, както и друга важна документация, за чието набавяне можете да разчитате на съдействие от нашите специалисти в арх. студио „Marten Project Company – MPC“.


Свържете се с нашия екип или научете повече за нашите консултантски услуги.