Енергийна ефективност за устойчиво проектиране

Архитектурното проектиране е сектор, на който всяка икономика възлага огромни цели. В последните десет години все по-усилено от проектантския и от строителния бизнес се изисква да подобряват качеството на живот в съзвучие с енергийната ефективност.

Когато говорим за устойчиво развитие, за съжаление, често словосъчетанието се използва много клиширано. Наложено е дори невярното схващане, че при изграждането на устойчиви сгради необходимата инвестиция е осезаемо по-голяма. Като архитектурно студио с дълъг опит можем да оборим невярната информация. Да, проектирането на устойчиви сгради излиза с 15-20% по-скъпо в сравнение със стандартния подход, но разходите за последващото управление и за потребителите са значително по-ниски. Доста често архитектите и строителите го характеризират като добавена стойност. Освен това на по-късен етап тези сгради се продават по - скъпо и са все по-предпочитани от потребителите. 
 

Прочети повече за: Каква всъщност е стойността на архитектурното проектиране?

Енергийната ефективност е в основата на всеки проект, който е насочен към бъдещето. Нещо повече в световен мащаб всеки един проект се оценява спрямо различни системи относно това колко устойчиво е проектиран. В различните европейски държави се използват различни системи. Едни от най-популярните са: EED (САЩ), BREEAM (Великобритания) и DGNB (в Германия).

Тези системи покачват рейтинга на сградите, които са действително така проектирани, като предлагат всички необходими компоненти за едно свободно развитие и експлоатация. Общото между системите за оценка е, че обединяват основните белези на устойчивото развитие като зелена енергия, дизайн, ползвателите на обекта, достъп до вода, материали за строеж, отпадъци, замърсяване, ландшафтен аспект, екология и транспорт. Най-общо казано, тези системи отразяват и оценяват въздействието на сградата върху околната среда и успяват да упражняват контрол. 
 

Съвременният човек прави все по-осведомено избора си при покупка на недвижими имоти. Да избереш обект със здравословна среда и енергийна ефективност не е просто временен тренд, а належаща необходимост. Все по-големите изисквания на потребителите стимулират архитектурната и инженерната практика да създава още повече опции за реално прилагане на пестенето на енергия. В днешно време не е достатъчно да построим място или пространство за живеене, а да изградим здравословна и сигурна среда

Всички европейски държави се обединяват с общи политики за подобряване на енергийната политика, повишаване на потенциала за енергийна ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък на сградите. На българския пазар виждаме големи възможности при еднофамилните къщи и многофамилните сгради, при които много по-лесно например може да бъде организирано саниране. Фокусът върху офис сградите е огромен, като едни от големите консуматори на енергия. Налагат се множество системи за оптимизиране на разходите. По този начин ще се съкрати енергийната бедност и ще преобразим средата около нас с едни наистина интелигентни сгради. Вярваме, че и бизнесът все повече се и ще се включва в увеличаване броя на сградите, които мощно се ползват от зелена енергия, защото високо енергийните и интелигентни сгради са задължителен елемент за стимулиране на устойчив икономически възход и заетост, както и че именно те стоят в основата на създаване на нови работни места.


Действайте информирано в света на строителството и реализирайте следващия си устойчив инвестиционен проект с професионалните проектантски услуги на Marten Project Company - MPC. Ние ще Ви асистираме със създаването на концепция и всички процеси до получаването на разрешително за строеж. Свържете се с нас или ни посетете на ул. Синанишко езеро 9А, град София.