ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

"Мартен Проджект Къмпани - МРС” ЕООД стартира инвестиционно проектиране и строителство от 2014 г., чрез своята дъщерна фирма „MM - Билдинг Консулт” ЕООД.

Фирмата държи на високото качество, както в проектирането, така и в строителството на своите сгради. За целта ние си партнираме с едни от водещите фирми и производители на съвременни технологии и материали. Залаганите от нас системи за строителство, позволяват създаването на висок стандарт за живеене на нашите клиент. Нашата цел е да покриваме най-високите изисквания в строителството и да предложим оптимална цена към своите клиенти.