За нас

Ние от "Marten Project Company - MPC" предлагаме високо професионални и гъвкави решения в сферата на проектирането. Дейността ни обхваща всички фази на инвестиционното проектиране, предпроектни проучвания и консултации, изработване на идейна, техническа и работна фаза, изготвяне на проектна документация. Богатият опит и екип от експерти ни позволява да намерим удовлетворяващи за клиентите ни решения на оптимална цена.

Работим с висококвалифициран екип от специалисти инженери с богат и дългогодишен опит в сферата на проектирането. Всички наши архитекти и инженери са членове на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и притежават пълна проектантска правоспособност.

В годините на професионален опит, ние постигнахме добри резултати в проектирането на обществени и жилищни сгради, интериорни решения, узаконяване на рекламни съоражения и много други. Ние осигуряваме на нашите клиенти пълно спокойствие и съдействие в целия процес от идеята до разрешението за строеж. Имаме реализирани над 30 обекта в цялата страна за последната година.

Специалисти сме в консултирането и изготвянето на Идейни и Технически проекти по всички части, необходими за реализацията на вашата идея. Благодарение на добрите ни проектантски решения, Вие спестяват време и пари. За нас всеки клиент е индивидуален и подхождаме с необходимата отговорност към реализацията на неговата идея.

Управител: арх. Мартин Терзиев,
Член на камарата на архитектите в България с № 04321.
Член на Парижката камарата на архитектите във Франция с № 078938.

  • арх. Мартин Терзиев Собственик и Изпълнителен Директор
  • Мина Йовчева Мениджър Проекти
  • арх. Мария Божанова Архитект
  • арх. Симона Чакърова Архитект
  • инж. Добри Котев Инженер Конструктор
  • инж. Недко Недков Електро Инженер
  • инж. Гергана Русева ОВиК Инженер
  • инж. Зоя Недкова Електро Инженер
  • инж. Първолета Жекова ВиК Инженер
  • инж. Ани Петкова ОВиК Инженер, Енергийна ефективност