Назад

Stream View

„Stream View“ е жилищна сграда разположена в един от южните квартали на гр. София. Сградата е проектирана на седем етажа с две подземни нива, с общо 48 апартамента, 42 гаража и 17 паркоместа. Материалите и строителните системи заложени в проекта спомагат за високия комфорт на обитаване. Предвидено е озеленяване на подпокривните нива с цел приобщаване на сградата към околната среда.

Надземно РЗП: 4867.34 кв.м.,

Общо РЗП: 7418,34 кв.м.

Проектантски екип:
Водещ проектант:
арх. Мартин Терзиев
Проектанти:
арх. Мария Божанова