ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРАНЕ

Проектиране на идейни и технически проекти по всички части на най-добри цени

ВИЖ ПОВЕЧЕ
ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРАНЕ

Работим с висококвалифициран екип от инженерни специялисти с богат и дългогодишен опит в инвестиционното проектиране. Всички наши архитекти и инженери са членове на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и притежават пълна проектантска правоспособност.

В годините на професионален опит, ние постигнахме добри резултати в проектирането на обществени и жилищни сгради, интериорни решения, узаконяване на рекламни съоражения и много други. Ние осигуряваме на нашите клиенти пълно спокойствие и съдействие в целия процес от идеята до разрешението за строеж. Имаме реализирани над 30 обекта в цялата страна за последната година.

КОНСУЛТИРАНЕ

Можете да се обърнете към нас с всякакви казуси, касаещи проектиране и строителство. Също така предлагаме консултантски услуги при закупуване на недвижимо имущество.

КОНСУЛТИРАНЕ

-Консултация при избор на имот:
Анализ на възможностите за застрояване според действащите устройствени планове

- За парцели и поземлени имоти при строителство:
Анализ на възможностите за застрояване според действащите устройствени планове
Уточняване и подготовка на задание за проектиране и строителна програма

- За съществуващи сгради, части от сгради и помещения:
Комплексна оценка: функционални, комуникационни, икономически аспекти
Възможности за преустройство и надстрояване, конструктивно състояние
Интериорни, функционални, строително-технически решения
Възможности за смяна предназначение
Заснемане за покупко-продажба, индентификационен номер, узаконяване

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

“Marten Project Company – MPC” ЕООД Стартира инвестиционно проектиране и строителство от 2014г., през своята дъщерна фирма „MM-Билдинг Консулт” ЕООД. Фирмата държи на високото качество, както в проектирането, така и в строителството на своите сгради.

ВИЖ ПОВЕЧЕ
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

(EN) Работим с висококвалифициран екип от инженерни специялисти с богат и дългогодишен опит в инвестиционното проектиране. Всички наши архитекти и инженери са членове на Камарата на архитектите в България и на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и притежават пълна проектантска правоспособност.

В годините на професионален опит, ние постигнахме добри резултати в проектирането на обществени и жилищни сгради, интериорни решения, узаконяване на рекламни съоражения и много други. Ние осигуряваме на нашите клиенти пълно спокойствие и съдействие в целия процес от идеята до разрешението за строеж. Имаме реализирани над 30 обекта в цялата страна за последната година.

Новини
  • news (EN) Lorem Ipsum is simply (EN) Lorem Ipsum is simply Прочети повече
  • (EN) Lorem Ipsum is simply dummy text (EN) Lorem Ipsum is simply dummy text Прочети повече
  • news (EN) Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing industry (EN) Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing industry Прочети повече
  • news Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Прочети повече
ПРОМО ОТСТЪПКА
ПРОМО
(EN) August
(EN) Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
(EN) September
(EN) Lorem Ipsum is simply dummy text
(EN) 2015
(EN) Lorem Ipsum